Vykurovacia rohož : 11m2, 1100W (0,5 x22 m)

T mat 100

Nový produkt

11 m2

Výkon :                              100 W/m2

Rozmery :                           0,5 x 22 m

Hrubka :                              3,8 mm

Izolácia :                              dvojitá

Ovládanie :Termostat s podlahovým čídlom.

Cena za 1 kus s DPH

267,84 €

Samolepiaca, 3,8 mm hrubá rohož k priamej inštalácii pod keramickú dlažbu alebo prírodný kameň.

  • Hrúbka len 3,8 mm! 
  • Jeden studený koniec (dvojžilový systém). 
  • Ideálne pre uloženie do lepidla priamo pod dlažbu. 
  • Maximálna konštrukčná výška vrátane dlaždíc je 15 mm

Vykurovacia rohož je elektrické zariadenie môže montovať a

vykonávať na ňom opravy iba osoba s

príslušnou kvalifikáciou.

Po vykonaní montáže musí byť vykonaná východisková

revízia.

Elektrické zariadenia môžu byť v

prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých

splnením neohrozujú život a

zdravie osôb, ani materiálne hodnoty.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.

Súvisiace produkty