Silnoprúd

Poskytujeme silnoprúdové  inštalácie bytových a nebytových priestorov. Zaoberáme sa montážou  fotovoltaických panelov a montážou elektrických podlahových vykurovacích systémov. Samozrejmosťou je aj dodávka kompletného sortimentu materiálov potrebného k realizácií.

Všetky naše služby sú realizované  skúsenými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti so silnoprúdovými  inštaláciami.

V rámci silnoprúdových inštalácií realizujeme:

  • elektroinštalačné práce
  • montáž elektrického vykurovania
  • realizácia NN prípojok
  • realizácia bleskozvodov
  • montáž solárnych fotovoltaických panelov
  • revízie elektrických zariadení

SilnoprúdBleskozvodBleskozvod