Žiadosť o osobné údaje

Ak chcete získať prehľad o osobných údajoch pod licenciou GDPR, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Odošlite svoj e-mail
  • Potvrdí sa vám e-mail s potvrdením kliknutím na odkaz uvedený v e-maile.
  • Správa o osobných údajoch GDPR vám bude zaslaná e-mailom.